Математикалық статистика

Математикалық статистика дегеніміз сандардың арасындағы байланыстарды, тәуелдіктерді табуға арналған математиканың бір іргелі саласы. Мысалы екі айнымалыны өлшеп екеуін графикке салдық делік:

Математикалық статистика

Осы жерде екі айнымалы арасында сызықтық тәуелділіктің бар болғаны көрініп тұр. Горизонталдағы айнымалы өссе оған сәйкес вертикаль айнымалы да өседі. Және керісінше біреуі кемісе екіншісі де кемиді.