Сызықтық алгебра

Матрица анықтауышы деген не? Екінші ретті анықтауыш Матрица деген не? Матрицаларды қосу. Матрицаларды көбейту

Сызықтық алгебра

Сызықтық алгебра осы жерде баяндалады.