Сызықтық алгебра

Матрица деген не? Матрицаларды қосу. Матрицаларды көбейту

Сызықтық алгебра

Сызықтық алгебра осы жерде баяндалады.