Математикалық статистика

Медиана деген не? Медиананы табу жолы. Медиана алгебра Мода деген не? Санның модасы. Модасын табу жолы

Математикалық статистика

Математикалық статистика дегеніміз сандардың арасындағы байланыстарды, тәуелдіктерді табуға арналған математиканың бір іргелі саласы. Мысалы екі айнымалыны өлшеп екеуін графикке салдық делік:

Осы жерде екі айнымалы арасында сызықтық тәуелділіктің бар болғаны көрініп тұр. Горизонталдағы айнымалы өссе оған сәйкес вертикаль айнымалы да өседі. Және керісінше біреуі кемісе екіншісі де кемиді.