Теоремалар

Жарияланбаған естеліктер, Теоремалар

Алдыңғы мақалада қарастырылған Q = F(a, P) тәуелділігін қарастырайық. Мұндағы Q сұраныс мөлшері, a белгісіз векторлы параметр, P баға. Сол мақалада F(a, P2)-F(a, P1) ≥ Q2-Q1 теңсіздігін алған едік.

A 1 символымен F(a, P2)-F(a, P1) ≥ Q2-Q1 теңсіздігін қаңағаттандыратың барлық a құралған жиынды белгілейік. Дәл осы жолмен A2, A3, A4 ,…, An аңықталады.

Q = F(a,P) тәуелділігі орынды болса, барлық теңсіздіктерді (F(a, P2)-F(a, P1) ≥ Q2-Q1) қаңағаттандыратың a болуы тиіс.

Теорема

Q = F(a,P) тәуелділігі бар болса, A1, A2, … , An жиындарының қиылысуы бос болмайды.

Екінші теорема дәлелдеуді қажет етпейді.

Теорема

Неғұрлым n көп болса, соғұрлым a векторының аңықталу жиыны аз болады.

Жазылған күні: 16.02.2016 жыл

Санат: Экономикалық теория курсы
Автор: Жандос Алпысбай-ұлы