Матрица анықтауышы деген не? Екінші ретті анықтауыш

Екі өлшемді мынандай матрица бар болсын:

Екі өлшемді матрица

Осы матрицаның анықтауышы 2*5 - 3*4 = 10 - 12 = -2 саны болады. Анықтауыш квадратты матрицалар үшін ғана анықталған. Анықтауышты тік жақша арқылы белгілейді:

Анықтауыш сызықтық алгебра курсында жиі пайдаланатын ұғым. Оның көмегімен теңдеулер жүйесінің шешімі табылады. Негізінен анықтауыш пәлендей қиын емес.

Екі өлшемді матрицаның анықтауыш формуласы

Осы мысалдағы анықтауыш екі өлшемді болып тұр. Екі өлшемді анықтауышты есептеу формуласы мынандай:

Жоғарыдағы мысалда a = 2, b = 3, c = 4, d = 4 тен. Демек a*d - b*c = 2*5 - 3*4 = -2.

Мына анықтауыштарды осы формуланың көмегімен есептеп көріндер:

Анықтауыш мысалы

Үшінші ретті анықтауыш

Үш жолдан және үш бағаннан тұратын матрицаның анықтауышы мына формула арқылы есептелінеді:

Үш өлшемді анықтауыш

Мысалы былай:

Үш өлшемді матрицаның анықтауышы

Санат: Сызықтық алгебра
Автор: Жандос Алпысбай-ұлы