Экономикалық теория курсы

Экономика термині көне гректің οἶκος — шаруашылық пен νόμος — территория деген сөздерінен құралған. Яғни экономика көне гректің шаруашылықты басқару деген сөздерінен құралған.

Экономикалық теория ғылымының негізгі мақсаты — баға, жұмыссыздық, кредит, депозит, акция, тағы сол сияқты ұғымдарды ғылыми жолмен зерттеу.

Экономикалық теория үш негізгі бөлімнен тұрады — микроэконоимка, макроэкономика және халықаралық экономика.

Микроэкномика экономиканы жеке отбасылар деңгейінде қарастырады.

Макроэкономика экономиканы облыс, мемлекет сияқты ірі көлемде қарастырады.

Халықаралық экономика дүниежүзілік деңгейде қарастырады.