Сызықтық алгебра

Сызықтық алгебра осы жерде баяндалады.